اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

عضویابی هدفمند


این روزها در اتحادیه چه خبره؟!
طرح عضویابی هدفمند با حضور اعضای پیشنهادی مدارس دخترانه شهرستان اراک در حال برگزاری می باشد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید