اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

برگرد به آشیانه


جلسه فارغ التحصیلان اتحادیه با عنوان "برگرد به آشیانه" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی ویژه برنامه "برگرد به آشیانه" با حضور دختران فارغ التحصیل اتحادیه برگزار شد.

این برنامه با حضور مرادی مسئول اتحادیه استان مرکزی در ادامه ی برنامه‌های گروه فارغ التحصیلان در فضای مجازی برگزار گردید.

این برنامه در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید