اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

ابتکار جالب بچه های دبیرستان شاهد شهید نجفی


ابتکار جالب بچه های دبیرستان شاهد شهید نجفی در نام گزاری اسامی کلاس های مدرسه با نام شهدا مزین نمودن

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید