اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

جلسه قرارگاه ملی خواهران استان مرکزی


جلسه قرارگاه ملی با حضور نجفی سرپرست و امانی معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با موضوع نقش لایه های تشکیلاتی در تصمیم سازی های بومی و بایسته های کار تشکیلاتی دانش آموزان در جریان سازی برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید