اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با هیات مدیره خیریه جامع امام علی (ع) دیدار کردند.


کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با هیات مدیره خیریه جامع امام علی (ع) در جهت همکاری های بیشتر و تقویت روحیه کمک به افراد و دانش آموزان نیاز مند دیدار کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید